Zbiory w wersji offline do pobrania

Regesty 271.285 rekordów CSV XLSX
Monografie 17.574 rekordów CSV XLSX
Inwentarze Księgi grodzkie i ziemskie (APP): 5.647 rekordów; Metrykalia: 3.682; Klasztory: 26 CSV XLSX
Genealogie 50.687 osób, 20.255 związków/rodzin, 6.434 urzędów GEDCOM