Logo

Teki Dworzaczka

Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku

Regesty z wielkopolskich ksiąg grodzkich i ziemskich, ksiąg metrykalnych, gazet XVIII-XIX w. i testamentów, a także Zapisek Trybunału Piotrkowskiego.

Niedokończony herbarz szlachty wielkopolskiej zatytułowany "Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce".

Pełne inwentarze ksiąg grodzkich i ziemskich z Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ramowe inwentarze ksiąg metrykalnych z tegoż archiwum, jak również z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Opracowane w Pracowni Genealogicznej Biblioteki Kórnickiej na podstawie materiałów Włodzimierza Dworzaczka.