Regesty 193074

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

1 (Nr. 262) 1532

N. Stanisław Chwalibogowski kwit. z 8 grz. długu Macieja Mosczeniczskiego alias Chwalibogowskiego brata swego rodz. (f. 1)

2 (Nr. 262) 1532

N. Filip de Starsze Grzibowo kwit. Wawrzyńca i Stanisława Robaschków Grzybowskich z 20 grz. ol. Jakub i Michał dziedzice w Krczonowicz Grzybowo, część ol. Wawrzyńca G. w Krcz. G.; ojciec Filipa ol. Andrzej Grz. (f. 1)

3 (Nr. 262) 1532

N. Stanisław i Wawrzyniec Robaszkowie Grzybowscy, bracia rodzeni, działy. Stanisław dostał kmiecia Andrzeja Głucha i folw. alias płosę i 1/2 lasu, i grunt na którym obec. siedzi. Wawrzyniec - os. kmiecia Mac. Janula, 1/2 lasu naprzeciwko pola Stanisł. i płosę. To w Krczonowicz Grzibowo w p. gn. s. v. 100 grz. (f. 1v)

4 (Nr. 262) 1532

Jakub ze Spławia sędzia i Tomasz Marszewski pisarz zs. kaliscy. Jan Kozielski burgr. i podwojew. pow. gn. (f. 2)

5 (Nr. 262) 1532

N. Łukasz Pomorzański zw. Jurka, dziedzic części Pomorzan; Dorota wd. po Jakubie P., Maciej, Jakub, Stanisław, Jan i Felix, jej synowie, dziedzice w Pomorzanach (f. 3)

6 (Nr. 262) 1532

N. Wojciech Czeluściński zw. Szymanek pozw. przez kmiecia z Sobiesierni poddanego Pawła Sobiesiernskiego (f. 3)

7 (Nr. 262) 1532

N. Jakub Malochowski zw. Kozielek, dziedzic w Szamborowicz Malochowo, pozw. przez Jakuba M. zw. Rykala de Zlich Myąssycz M.

8 (Nr. 262) 1532

Agnieszka, Jan, Mikołaj, Stanisław, matka z ss. Przysieccy, pozw. przez Jana Mł. o 30 grz. pos. przeniesionego ol. siostry jego ol. Doroty Mł. od ol. ojca ich Blisbora Mł. przeniesionego z Młodziejewic na części Podlesie Popowo i męża jej ol. Macieja Popowskiego (f. 3v)

9 (Nr. 262) 1532

G. Andrzej Zakrzewski wojski poznański i burgr. krak., (f. 4)

10 (Nr. 262) 1532

N. Andrzej Ruchocki zw. Głuszek, winien 4 grz. Grzegorzowi i Maciejowi ss. Wincentego R. (f. 4v)

11 (Nr. 262) 1532

Mikołaj Skora Obornicki, Hieronim Wydawski, Dorota ż. N. Pawła Grzylwyandzkiego, Kat. ż. N. Szymona Thurzynskiego Elżbieta ż. N. Marcina Lubomyslskiego, Jan, Stanisław, Piotr, Zofja, Dorota, Katarzyna, ss. i cc. Małgorzaty Wilkostowskiej z ol. Jadwigi Wydawskiej urodz. córki ol. Hektora Orchowskiego, dziedzica m. Orchowo, Orchowiec, pozw. p. X. Jana z Góry archidjak. pozn., Piotra klana nakiel. i stę wschow. i Macieja z Góry, dziedziców w Miłosławiu braci rodz.; Tamci to spadkobiercy siostrzeńca rodz. aktorów ol. Jana Orchowskiego Chodzi o posag ol. Małgorz. z Góry na 1/2 m. Orchowo i wsi Orchowiec, Myślantkowo, w s. 600 grz., przez ol. Hektora jako ż. zapis. (f. 5). O. Jan O. s. o. Małgorz., siostrzeniec rodz. panów z Góry

12 (Nr. 262) 1532

N. Kat. wd. po Mikoł. Ossowskim, kwit. Macieja O. z 20 grz. długu zapis. na Ossowcu i Siennie; ol. Błażej O. brat jego rodz. (f. 6)

13 (Nr. 262) 1532

N. Maciej, Marcin i Michał, bcia rodz. Palandzcy, (f. 6v)

14 (Nr. 262) 1532

N. Wojciech Wierzchowski dziedzic w Wierzchowiskach z I oraz Jan, Jakub i Piotr Wigonowscy dziedzice w tej wsi z II bcia rodz. ugoda (f. 11)

15 (Nr. 262) 1532

Kat. Goslawska wd. po Wojc. G. z I pw Wojciechowi Bylińskiemu ze strony Macieja Koźmińskiego stryja, Rocha, Kaspra, Sebastjana i Marcina KK. nepotów z II (f. 12). Ona opr. w Gosławicach

16 (Nr. 262) 1532

N. Elżb. Wassoska wd. po Stef. Motyce Strzałkowskim, obec. ż. Macieja Strzałkowskiego; Jarosław Ruchocki (f. 13)

17 (Nr. 262) 1532

N. Jan Rusiecki dziedzic części wsi Ruszcza W. pozw. przez Jana Iwieńskiego z Tomic podkomorzego kalis. (f. 13)

18 (Nr. 262) 1532

N. Wojciech Bojenski zw. Konieczny, dz. w Bojenicach, pozw. przez Marcina, Mikołaja, Macieja i Michała Palendzkich (f. 14v), o gwałt. połów ryb w ich stawie w Karniszewie

19 (Nr. 262) 1532

N. Wawrzyniec Bojenski zw. Giza, dziedzic cz-i Bojenic, przez powyższych [Marcina, Mikołaja, Macieja i Michała] PP. [Palendzkich] o to samo (f. 14v). Mikołaj B. zw. Garbatka przez tychże o toż (f. 14v). Wojciech B. zw. Liść, przez tych o toż (f. 15). Mikołaj Boj. zw. Konijczka przez tych o toż (f. 15)

20 (Nr. 262) 1532

N. Wojc. Malochowski zw. Rijkala, dziedzic w Złych Mięsicach Malochowie, pozw. p. Jakuba Malochow. zw. Kozielek, dziedzica w Szamborowiecz M. o 2 łany (f. 15)