Regesty 193074

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

21 (Nr. 262) 1532

N. Andrzej i Anna małż. Pląszkowscy, dziedzice w Pląskowie pozw. przez Mac. Charzowskiego (f. 15v)

22 (Nr. 262) 1532

N. Jan Bojenski zw. Giza, dz. w Bojenicach, pozw. przez poprz. [Marcina, Mikołaja, Macieja i Michała] Palendzkich o ryby ze st. w Karniszewie (f. 15v)

23 (Nr. 262) 1532

N. Urszula Przesiecka wd. po Janie Raczkowskim, obec. ż. Jana Przetockiego, pani wienna w Niedarzynie, pozw. przez: Krzysztofa, Macieja i Melchjora Raczkowskich, bci rodz. niedzielnych, ss. o. Jana R. o 200 grz. i o rzeczy po † ich ojca w Niedarzynie pozostałe (f. 15v)

24 (Nr. 262) 1532

N. Michał Mijroslawsky dz. w Mirosławicach pozw. przez Jana Wijoteszkiego dz-a w Golejewie, o wyrąbanie przez sługi i kmieci z Mirosł., 60 dębów w Golejewie w p. kruśw. (f. 16)

25 (Nr. 262) 1532

Paweł Bojenski zw. Garbatka, pozw. przez poprz. [Marcina, Mikłaja, Macieja i Michała] Palendzkich o połów ryb w Karniszewie (f. 16)

26 (Nr. 262) 1532

Jan, Stanisł., Mikoł., Marcin i Krzysztof Sokołowscy, bcia rodz. niedzielni, dziedzice w Rakowo, pozw. przez Andrzeja Markowskiego zw. Grzymek o wydanie kmieci zbiegłych z Gijszewo do Rakowo (f. 16v)

27 (Nr. 262) 1532

Jan Bojenski zw. Kaczkowski w Bojenicach dziedzic, pozw. przez [Marcina, Mikołaja, Macieja i Michała] Palędzkich o połów w Karniszewie (f. 17)

28 (Nr. 262) 1532

Andrzej Zakrzewski starosta rogoz., dziedzic w Łopienno Maciej Welminski dziedzic de Grodna (f. 17)

29 (Nr. 262) 1532

Mikołaj Janowski dz. m. Janowiec i wsi Kołdrąb, (f. 18) Mikoł. Wlosczynowski dziedzic m. Janowiec i wsi Kołdrąb, pozw. przez Mac. Palędzkiego o wycięcie 10. 000 drzew rodzajnych (f. 18)

30 (Nr. 262) 1532

G. Jan Zakrzewski burgr. i podwojew. zs. gnieźń.; Maciej Z. i Maciej Smogulecki wsi Wiatrowa dziedzic (f. 18v)

31 (Nr. 263) 1532

Mikoł. i Elżb. małż. Chwałkowscy, dz-e wsi Syroczyno i Borkowo (f. 19v)

32 (Nr. 262) 1532

Mac. Pląskowski z części Skrzetuszewa pozw. p. X. Jana kanon. pozn. i Macieja Skrzetuszewskich, braci rodz. Zofji żony jego o zapis pos. i wiana (f. 20)

33 (Nr. 262) 1532

Jan Lasocki dziedzic części w M. Gurowie pozw. p. Wawrzyńca Gurowskiego o 4 rany (f. 20v)

34 (Nr. 262) 1532

Maciej Lubowski, s. o. Jerzego L., dziedzic cz. Lubowa, pozw. przez Stanisł. Zakrzewskiego o 100 grz. pos. za Annę L. ol. Jerzego L. ojca pozw. siostrą rodz., zapisanego zaś przez ol. Macieja L., tegoż ol. Jerzego ojca, (f. 21)

35 (Nr. 262) 1532

Stanisł. Grzymułtowski chorąży kalis., pos. m. Mieściska (f. 21v)

36 (Nr. 262) 1532

Kat. Rokitnicka ksieni kl. gn., klarysek, obrana po rezygn. Kat. Brzostowskiej (f. 22)

37 (Nr. 262) 1532

Adam i Jan, bcia rodzeni Kakulińscy, dziedzice w Kakulinie w p. gn. (f. 23)

38 (Nr. 262) 1532

N. Feliks Gulczewski kwit. z 40 grz. Jakuba G., de Dominikowo Gulczewo, który mocą ugody z okazji głowy ol. Marcina G., s. Feliksa, przez Jakuba zamord., tę sumę wpłacił (f. 25)

39 (Nr. 262) 532

Maciej i Sędziwój Czarnkowscy bcia rodz. tenut. Kłecka, Mac. Nowomieyski dziedzic w Mikuszewie (f. 25)

40 (Nr. 262) 1532

Dorota ż. Pawła Gniewianczkiego, Elżb. ż. Marcina Lubomyskiego, Jan, Stanisław, Piotr, Zofja, Dorota i Katarzyna Wilkostowscy, Melchjor, Kasper, Baltazar, Stanisław i Łukasz Thurzyńscy (f. 25v)