Regesty 193074

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

61 (Nr. 262) 1534

Jan Malochowski zw. Skowron, dz. wsi Malochowo i Lucia ol. Doroty Bylińskiej, ciotki rodz. Lucji, która miała 10 grz. posagu (f. 60)

62 (Nr. 262) 1534

Jerzy Gyemyelyenski dz. w M. Gyemyelymie uiszcza penę 8 skotów sądowi nie stawiwszy się na termin z Feliksem Sokolnyczskim (f. 60)

63 (Nr. 262) 1534

Piotr Myszewski tenut. wsi król. Myrzewo, nie stanął z pozwu Fryderyka M. bratu rodz. (f. 60v)

64 (Nr. 262) 1534

Wojc. Zoleczski zw. Sthorzypijąthka dziedzic cz. w Zołczu, płaci penę bo nie stanął z pozwu, Fryderyka Mirzewskiego (f. 61)

65 (Nr. 262) 1534

Jan Potrzymowski zw. "Czynpthusz", dziedzic w Potrzymowie, płaci penę, bo nie stanął z pozw.: Mikołaja, Jana i Macieja Gorowskich o gwałty (f. 62v)

66 (Nr. 262) 1534

Kat. Zernyczska wd. po Janie Z., dziedziczka wsi Łabiszynko, płaci penę, bo nie stanęła z pozwu Anny i Marjanny Łabiskich, dziedziczek w Woli, cc. ol. Sebastjana Ł. (f. 63)

67 (Nr. 262) 1534

Jerzy Kowalski dziedzic Złotnik płaci penę, bo nie stanął z pozwu Anny Złotnickiej ż. Piotra Bagrowskiego o część dziedz. 3 ł. pola w zł., bliższością po ol. Wojciechu Zł. bcie jej rodz. należne (f. 63v)

68 (Nr. 262) 1534

Maciej Miedźwiedzki i Kat. Bielawska dz-e w Bielawach, płacą penę, bo nie stanęli z pozwu Mikołaja Włoszynowskiego (f. 66). Wojc. Dambnicki dz. cz-i ib. (f. 66)

69 (Nr. 262) 1534

Jan Kiełbasa z Markowa alias Gosławski intromit. do dóbr Andrzeja Zakrzewskiego wojsk. pozn. to jest do m. Łopienna i do innych w p. gn. w s. 60 grz. (f. 67)

70 (Nr. 262) 1534

Urszula wd. po Janie Raczkowskim, obec. ż. Jana Przetockiego, z I i Wojc. R. z II ugoda. Ona miała od 1-go męża opr. na Niedarzynie. Ona jego glota-bratowa (f. 68). Krzysztof i Melchjor RR., ss. o. Jana, a nepoci rodz. Wojciecha R. (f. 69)

71 (Nr. 262) 1534

Sebastjan Łabiski płaci grzywnę, bo nie stanął z pozwu Macieja i Jakuba Drachowskich, ss. o. Jadwigi Ł. (f. 70)

72 (Nr. 262) 1534

Jan Żydowski zw. Górny, dziedzic Żydowa, płaci grz. bo nie stanął z pozwu Piotra Pawła i Sebastjana Komorskich bci rodz. o 300 grz. po † ol. Barbary K. babki ich; Mikołaj, Marcin i Stanisław ss. ol. Jana Zydowskiego, dziedziczą 1/2 tej sumy (f. 70v)

73 (Nr. 262) 1534

Jakub Grzybowski Biarnacik, i Wojc. Grzybowski Włodek, pozw. p. Jakuba G. Jaktorka, z Wódek Grzybowo, jako poręczyciele Stanisława Zymynskiego (?) (f. 73)

74 (Nr. 262) 1534

Jadwiga wd. po Janie Ulanowskim przysięga na żąd. Tyburcego Jaraczewskiego (f. 73v)

75 (Nr. 262) 1534

Benedykt Raczkowski kwit. Tomasza R., s. o. Stanisława, nepota swego (f. 74) i Tom., kwit. rodz. stryja Benedykta (ib.)

76 (Nr. 262) 1534

Jan Wygonowski poręcza iż 2 półłanki os. we wsi Wierzchowiska w p. gn. Piotrowi Budzisławskiemu za 10 grz. wyd. (f. 75)

77 (Nr. 262) 1534

Stanisł. Zakrzewski intromit. do m. i wsi Lubowo, Macieja Lubowskiego, s. o. Jerzego L., w s. 200 grz. posagu po ol. Annie L., ol. Jerzego L. siostrze rodz., a Stanisława żonie tj. 100 pos. i t. w., zapis. przez Annę L. wd. po ol. Jerzym, (f. 75v)

78 (Nr. 262) 1534

Wojc. Raczkowski, dz. w Glinnie winien 8 grz. Janowi Popowskiemu (f. 77)

79 (Nr. 262) 1534

Jan, Maciej, Mikołaj i Stanisław stryj z nepotami Miedźwiedzcy we wsiach Miedźwiad i Rzym (f. 78)

80 (Nr. 262) 1534

Jan Malochowski zw. Gambacz, ręczy za pannę Katarzynę Chwalykowską, Mikołajowi Piotrowskiemu, iż zwolni od cięż. cz. wsi Ciosny p. pyzdr. przez Kat. Mikołajowi sprzed. (f. 81)