Regesty 193074

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

81 (Nr. 262) 1534

Mikoł. Jezierski ręczy za Baltazara J. brata swego rodz. G. Bernardowi Grocholskiemu iż zwolni 2 place w Jeziorkach p. kc. wymienione na inny plac ib. (f. 83)

82 (Nr. 262) 1534

Dobiesław Lubowicki pw Franc. L. s. Wysockiemu, nepos rodz. Jana L., iż trzyma cz. w W. Lubowicach p. gn., należną bliższością Dobiesławowi, przez Jana L. s. Wysockiego, stryja jego rodz. za 40 grz. sprzed. Franc. to trzyma, a Dob. jako nepos rodz. tegoż Jana Klijscha (f. 83v)

83 (Nr. 262) 1534

Jan Przyjemski zast. pisarza zs. kalis. (f. 86v)

84 (Nr. 262) 1534

Maciej Pląskowski winien 45 grz. Janowi, Małgorzacie, Dorocie, Wojciechowi i Helenie, dzieciom swym z ol. Zofji Skrzetuszewskiej (f. 95v)

85 (Nr. 262) 1534

Mac. Nowomiejski dziedzic w Mikuszewie pw. Maciejowi Czarnkowskiemu klanowi bydg., tenut. klec., Janowi, Stanisł., Wojc., Zygm., ss. o. Sędziw. Cz. klana przemęc. nepotom Macieja (f. 100)

86 (Nr. 262) 1534

Agnieszka wd. po Jakubie Rąkawieckim, i córka ol. Winc. Strzałkowskiego Pijsdaka, kwit. Macieja Rąkawczyńskiego syna swego z posagu, i wiana (f. 103v)

87 (Nr. 262) 1534

Stefan Grzybowski i Anna, s. i c. Walentyna G., Anna w tow. Wawrzyńca G. stryja i Wojc. Wagierskiego wuja, kwit. z dóbr mac. Macieja, Jana, Błażeja, ss. ol. Piotra Filipka G., z dóbr Starszawieś Grzybowo (f. 104v)

88 (Nr. 262) 1534

Piotr Trląski zobow. się Bieniaszowi Dobieszewskiemu uwolnić 2 części (duas tracturas sagenales) jeziora w Trlągu w p. gn. Bieniaszowi za 20 zł. wyd. (f. 106v)

89 (Nr. 262) 1534

Maciej Pomorzanski dz. części Pomorzan płaci grz., bo nie stanął z pozwu N. i Sł. Jana Gambarzewskiego obyw. pyzdr. o nieuiszcz. pieniędzy za sukno czarne (f. 107v)

90 (Nr. 262) 1534

G. Stefan Powijerski wojski kruśw., tenut. m. król. Powidza pozw. przez Pawła Bunynskiego o poddanego zbiegłego kmiecia z Burzyna do Powidza (f. 112v)

91 (Nr. 262) 1534

Mikoł. Bieganowski, z pow. koniń. zobow. się uwolnić N. Walentynowi Bronijsch'owi Wiszniewskiemu całe cz-i dziedz. we wsi Ostrowąs w p. gn., wymienione z Bron. na cz-i w Oszyslowo w p. koniń. (f. 113). Walentyn Bronisz Wiszniewski dziedzic w Ostrowąszu, i Andrzej Oszijslowski, s. o. Jana O., dają zobow. Mikołajowi Bieg. co do tej zamiany (f. 114)

92 (Nr. 262) 1534

Dorota Malochowska wd. po Jakubie Gosławie Mał., obec. ż. Andrzeja Mrowińskiego, oraz: Jan, Stanisław, Mikołaj, Krzysztof i Anna, dzieci ol. Jakuba Gosława płacą grz., bo nie stanęli z pozwu X. Jana Zyrnickiego kan. gn. (f. 115v)

93 (Nr. 262) 1534

Jan i Mikołaj, bcia rodzeni, niedzielni Malochowscy, dz-e w Malochowo Filipowicz, alias Wierzbianczicz, (f. 115v)

94 (Nr. 262) 1534

Hektor Mielenski wicesgerens Jana Kozielskiego burgr. zs. gn.; Jan Skrzetuszewski kan. pozn., pleb. w Pobiedziskach, (f. 116)

95 (Nr. 262) 1534

Wojc. Dzierznicki dz. w Dzierznicy p. pyzdr. winien 234 zł. pol., Rafałowi, Stanisławowi i Wojciechowi, bciom rodz. Gorskim, w ugodzie jako posag siostry ich rodz. (f. 119) on ten posag zwraca wraz z kolorowymi kamieniami

96 (Nr. 262) 1534

Paweł i Feliks ss. o. Piotra Bierzgleńskiego, bcia niedzielni, pw Mikoł. Linowskiemu (f. 120)

97 (Nr. 262) 1534

Dorota Grzybowska wd. po Wawrzyńcu Grz. zw. Sthrzyska płaci grz. bo nie stanęła z pozwu Fryderyka Mirzewskiego (f. 121)

98 (Nr. 262) 1534

Mikoł. Drachowski Copacz, płaci grz., bo nie stanął z pozwu Mac. Gulczewskiego dz-a w Gulczewie i w Michałkowicach (f. 121)

99 (Nr. 262) 1534

Maciej, Jakub, Stanisław, Jan i Feliks, ss. o. Jakuba Pomorzańskiego, dziedzice części Pomorzan, pozwali Łukasza P., który nie stanął i płaci grz. (f. 121v)

100 (Nr. 262) 1534

N. Jan Czyelmowski zw. Jamroz, płaci grz., bo nie stanął z pozwu Michała Drachowskiego zw. Wietrzych o rany (f. 122). Anna Dr. ż. Michała Dr. (f. 122v)