Regesty 193074

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

101 (Nr. 262) 1534

N. Mikoł. Ruchocki płaci grz., bo nie stanął z pozwu panny Jadwigi Malochowskiej, c. o. Mikoł. Maloch., a spadkob. i siostry rodz. żony jego ol. Anny Maloch., o zwrot szat i 35 grz. posagu na M. Ruchocinie i Siedliskach zabezp. (f. 122v)

102 (Nr. 262) 1534

Kat. Żyrnicka płaci grz., bo nie st. z pozwu Katarzyny wd. po Piotrze Myelenskim, i jej synów Mikołaja, Krzysztofa i Baltazara o zabór "roborum ferratorum" (f. 123)

103 (Nr. 262) 1534

Benedykt i Wawrzyniec Dobieszewscy, płacą grz. bo nie stanęli z pozwu N. Jana Modlyboga klana konarsk. (f. 123v)

104 (Nr. 262) 1534

Maciej Mikołajewski zw. Paczuchel płaci grz. bo nie stanął z pozwu przez Agnieszkę ż. Jakuba Malochowskiego Rykały, siostrę jego rodz., o posag 50 grz. z części wsi Mikołajewice (f. 124v)

105 (Nr. 262) 1534

Stanisław i Maciej Strzezewscy, pozw. przez Małgorz. wd. po Janie Zydowskim panią opr. części Zydowa, (f. 125)

106 (Nr. 262) 1534

Walentyn i Jan Czarnotulscy bcia rodz. niedzielni, Bieniaszowi Dobieszewskiemu zobow. się uwolnić sax vecturas sagenales w jez. ich wsi pus. Głogowiec w p. gn. za 30 złp. przez braci wyderkowanej (f. 125v)

107 (Nr. 262) 1534

Stanisł. Zakrzewski płaci grz., bo nie stanął z pozwu Kat. Lubowskiej, wd. po ol. Macieju L. zw. Drya pani opr. w Lubowie (f. 126v)

108 (Nr. 262) 1534

Piotr Boszkowski Plychta zobow. się Janowi Kokoszce B. uwolnić ogród we wsi Boszkowo p. gn. przy drodze z Koła do Gębic, który mu za 20 grz. sprzedał (f. 127)

109 (Nr. 262) 1534

Wojciech Wirzchowski, Jakub, Jan i Piotr Wigonowscy bcia rodzeni ze stryj. w Wirzchowiskach dziedzice, z I i Jakub Czwirdziński z II (f. 130v)

110 (Nr. 262) 1534

Michał Noskowski kwit. Wojciecha N. nepota swego rodz. (f. 131)

111 (Nr. 262) 1534

Walentyn Wiszniewski zw. "Bronisz" kwit. Mikołaja Bieganowskiego dziedzica w Oszysłowie (f. 131v)

112 (Nr. 262) 1534

Maciej Kozmiński oraz Roch, Kasper, Sebastjan i Marcin, KK. stryj z bratankami rodz. niedzielni, tenut. w Pobiedziskach, pozw. p. Kat. Gosławską (f. 132)

113 (Nr. 262) 1534

Marcin i Stanisław, bcia rodz., ss. ol. Jana Żydowskiego zw. Dworzanin, dziedzice w Żydowie, płacą grz., bo nie stanęli z pozwu Piotra, Pawła i Sebastjana Komorskich, ss. o. Andrzeja Wolickiego, o 300 grz. po † babki ich Barbary K.; Jan Z. zw. Górny

114 (Nr. 262) 1534

Marcin i Michał, bracia rodz. Miroslawscy, działy d. ojcz. i macierz. Michałowi cz. w Mirosławicach p. gn., Marcinowi część w Goryninie w p. koniń. i dopł. 20 grz. (f. 142v)

115 (Nr. 262) 1534

Wojc. Dziećmiarowski zw. Glicza, dz. części w W. Dziećmiarowicach, pw Marcinowi Gyemyelenskiemu (f. 147v)

116 (Nr. 262) 1534

Jan, Stanisław, Krzysztof, Mikołaj i Marcin Sokołowscy, bcia rodzeni, niedzielni, dziedzice wsi Radwanczewo i Jaworowo płacą grz. pozw. p. Stanisława Oborskiego (f. 147v)

117 (Nr. 262) 1534

Ambroży Myślanczski, s. o. Jana M., pw Jadwidze M., oraz Marcinowi i Mikołajowi MM. (f. 148v). o wdarcie się ich w cz-i Myślanczino i Niewola

118 (Nr. 262) 1534

Piotr, Wojciech, Stanisł. i Łukasz bcia rodzeni Mielżyńscy, ss. i spadkob. ol. Stanisława M.; Maciej Lewyn w Góra Wilczyno dziedzic (f. 151)

119 (Nr. 262) 1534

Winc. Schlomowski zap. dług 130 złp. Bartłomiejowi Carschewskiemu generowi swemu w pos. za Małgorzatą córką swą, a ż. tegoż B. (f. 152)

120 (Nr. 262) 1534

Kasper Turzyński daje zobow. Maciejowi Ossowskiemu uwolnić 4 przedmieszczan na przedm. Orchowa, w p. gn. przypadłych mu w działach z braćmi rodz. Maciejem, Baltazarem, Stanisł. i Łukaszem za 30 grz. Maciejowi wyderkowanych (f. 153v)