Regesty 193074

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3

1673 (Nr. 171) 1729

Obl. z gr. lwow. 1729: Franc. Nachojowski, chorąży czernichow., s. o. Aleks. N. i Zuzanny z Jastrzębskich, dobra swe dziedz. tj.: Winniki St. i N. obecnie Nowosiołka, Mosty i części wsi: Sielec, Horodyszcze, Stupnica M. i W. w z. przemyskiej, oraz 1/2 miasta Jutrosin i wś Szymonki, Pandów, Zmysłów, Rogozów, Smolniki, p. pyzdr. i części wsi Kropiwniki, Lacki, Ruski, Korotyszcza, Schodnica, Sprostynia i Brzychowica w z. przem. i wś Romanowo Sioło w p. trenbowel., jako obok innych współdz-ców, dziedzic, Józefowi N., s. o. Piotra N. i żyj. Joanny Siemieńskiej, swemu nepotowi, daje i rez. (k. 213v)

1674 (Nr. 171) 1729

Jadwiga Koszutska wd. po ol. Andrzeju Potockim pisarzu gr. gn. matka, oraz Kat., ż. Mac. Mierzewskiego i Marjanna, ż. Ignacego Kowalskiego, córki ol. And. P., posesorzy Bożejewa (k. 221)

1675 (Nr. 171) 1729

Jan Bartoszewski i Dorota z Mierzewskich, wd. 1-o v. po ol. Janie Wieniawskim, 2-o v. małż. (k. 222) bezpr. pos. po ol. W-im dóbr król. Stara Huta i części Rzeczycy należ. do sty odolanow. pozw. przez Józefa Radomickiego stę odolanow. (k. 222). Tenże R. pw Jadwidze Modlibowskiej wd. po Kaz. (czy in. im.) Umińskim skarb. kalis. o bezpraw. pos. wsi król. Daniszyn i Jankowo ze stwa odolanow. (k. 222v)

1676 (Nr. 171) 1729

G. Mac. Soszyński pos. wsi Dąbrowa, Dąbrówka i Sobiesiernie p. pozn., manif. się pw X. Kierskiemu kan. i dziek. kat. pozn. dożywot. wsi Lussowo kościelnej (k. 224)

1677 (Nr. 171) 1729

Wacław Wyssogota Zakrzewski, wsi Gryżyna, Zydowo, Parska dz-c, na wieść o zapisie 522 zł. węg. i 12 imp. Mąkowskim spadkobiercom ol. Tomasza M-go przez Barbarę Z-ą, ż. 1-o v. tegoż Tomasza M-go, 2-o v. obec. Stanisława Roznowskiego dokonanym w asyście męża w r. b. na swej sumie posag. zabezp. na wsi Gaj, manifest. się (k. 225)

1678 (Nr. 171) 1729

Jan Łukomski, dz-c wsi Belęcin i Karchowo p. kość., manif. się pw Janowi Miruckiemu, pos. części Karchowa, uciążl. sąsiadowi (k. 227v)

1679 (Nr. 171) 1729

G. Jan Szaszowski, pos. części Wycisłowa, pw Sebast. Radlic Hazie, od którego trzyma prawo i Stanisł. Chwaliszewskiemu o niepokojenie go w posesji (k. 234). Nazw. tak w podpisie, w tekście: "Szaszeski"

1680 (Nr. 171) 1729

Po † Jana Miaskowskiego, podsędka zs. wschow. mian podsędkiem zs. wschow. Antoni z Dzwonowa Rogaliński sędzia surrog. gr. wschow. 1729.13/VI (k. 250)

1681 (Nr. 171) 1729

G. Stanisł. Szczytowski, dworz. Ludwiki Twardowskiej wd. po Samuelu Mielęckim dany jej mężowi w Andrychowicach 1725.10/XII przez Stanisława Grabskiego (k. 250v)

1682 (Nr. 171) 1729

G. Aleksander Gołęcki, ol. Stanisława G. bratanek rodz., oblatuje suplement do testam. stryja z 19/8 r. b. (teraz ptk po podnies. sw. Krzyża) z zapisem dla Bernard. Wschow. Tam go pochować, a legat 2. 000 złp. z sumy u And. Kosickiego (k. 267)

1683 (Nr. 171) 1729

Mikołaj Jabłonowski, pułk. JKMci i RP., gdy się dowiedział o pokwit. danym przez ol. Katarzynę Przybyszewską, ol. Wacł. P-go z ol. Urszuli Wojerzówny córkę, żonę Zygmunta Tyszki, a 2-o v. żonę Czarlińskiego, w r. 1701 na rzecz ol. Rafała Leszczyńskiego wdy łęczyc. GWP., sty odol. i nowodwor., daw. posesora Przybyszewa manifest. się (k. 277)

1684 (Nr. 171) 1729

G. Sylwester Szawelski, pisarz komory skarb. wschow. (k. 302)

1685 (Nr. 171) 1729

Inwentarz spis. po † Jana Miaskowskiego, podsędka wschow. 1729.20/XII r. przez żonę. Przedmioty pobrali: Kasper, X. kustosz, Józef, i dla "Antoniego przy mnie" i "X. kantorowi przy mnie". Podpisała żona Ludwika (herb Ogończyk) Wizja zaś maj. Grąbkowa dat. 1729.27/IX. (k. 328) To Ludwika z Bielickich, wd. po ol. Janie Kaz. M. podsędku zs. wschow. wizja wt. po sw. Mich. (k. 335). A tę swoją matkę kwitują w Grąbkowie 1729.23/III r. Franciszek-Ignacy, Kasper-Antoni, X. Stanisław, Józef-Franciszek (k. 335v)

1686 (Nr. 171) 1729

Rafał-Stefan Zboży Radojewski, podczaszy brzeski-kuj., sędzia surrog. gr. kruśw., subdeleg. przez Anton. Mycielskiego, klana sier. i stę wschow. (k. 316v)